Roses Sant Jordi - Sabadell - Permisos

Permiso Venta de Rosas 2019

Roses Sant Jordi - Sabadell - Permisos

Sant Jordi Sabadell 2019


Si vols muntar una parada de venda ambulant el dia de Sant Jordi a Sabadell, aquesta és la teva pàgina.
Aquí t'explicarem tot el que necessites per a demanar el teu permís, muntar la teva parada i vendre rosa de Sant Jordi.

 

Activar Alerta y reservar Descompte

 

Qui pot sol·licitar un permís de venda?

 • Centres educatius instal·lats a Sabadell
 • Col·lectius i entitats associatives
 • Comerciants minoristes de Flors i Llibres
 • Particulars

Requisits

 • Col·lectius i entitats:
  • Estar registrats en el registre d'entitats de l'Ajuntament de Sabadell
  • Podran presentar fins a 2 sol·licituds
 • Centres educatius:
  • Han d'estar autoritzats i estar ubicats a la ciutat.
  • Podran presentar un màxim de 2 sol·licituds
 • Comerciants minoristes de Flors i llibres.
  • Ha de disposar d'títol habilitat per a l'exercici de la ctivitat comercial
  • Ha d'estar donat d'alta amb el / els epígrafs corresponents a l'impost d'activitats econòmiques, i al corrent del seu pagament.
  • Estar donat d'alta en Seguretat Social en el règim que correspongui i al corrent dels seus pagaments.
  • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura suficient per fer front als danys que puguin derivar-se de l'activitat, i estar al corrent del seu pagament.
  • Podran presentar fins a un màxim d'1 sol·licitud. Amb la particularitat que aquest estarà al mateix carrer i número en què aquesta el local comercial que dóna dret a la sol·licitud.

Nota1: En el cas que un col·lectiu o centre educatiu desitgi sol·licitar dos emplaçaments, s'han de poresentar dues instàncies separades. Si en una instància consten dos espais. Només es tenbdrá en compte el primer.

Nota 2: En cas d'una fallada favorable, els titulars de la llicència podran descarregar-se un document acreditatiu des del web www.sabadell.cat.

Muntar la teva parada com particular

Si vols sol·licitar la teva llicència de venda de roses a títol individual això és el que necessites.

Documentació que necessites

 • Instància tipus degudament complimentada.
  Podràs enviar-te-al teu correu des d'aquesta mateixa web, deixa'ns el teu email i te l'enviarem al costat d'un descompte especial. A més t'avisarem de tot el relacionat amb Sant Jordi 2018 a Sabadell.
 • Fotocòpia de document nacional d'identitat
 • Has de declarar estar:
  • Donada / o d'alta en el règim de la Seguretat Social que li correspongui i al corrent del seu pagament.
  • Empadronada / oa la ciutat de Sabadell

Nota: és imprescindible facilitar una adreça de correu electrònic per a les comunicacions amb l'ajuntament. En cas de no existir, l'ajuntament desestimarà la teva sol·licitud.

Quantitat de sol·licituds

 • Els usuaris particulars hauran de presentar només una sol·licitud.
  Totes les altres sol·licituds que es presentin seran desestimades per l'ajuntament.

Termini de presentació

Període de tramitació Sant Jordi 2019

Si vols estar al tant, dóna-t'hi d'alta en el nostre sistema i t'avisarem quan tinguem les dates del 2019. Rebràs la informació relativa a l'any 2018.

Aquesta informació serà actualitzada i te l'enviarem quan disposem dels documents i dades del 2019.

 
 
Donar-me d'alta i Rebre Avisos
 
 

Observacions per a particulars:

 • Personal i intransferible
  L'ajuntament informa que l'autorització que habilita els particulars a la venda de roses s personal i intransferible.
  A més, s'ha de tenir present en tot moment, quan agents municipals o d'ordre públic ho sol·licitin.
 • Horari
  L'horari d'ocupació és d'obligat compliment i va des de les 9: 00h fins a les 21: 00h del dia 23 d'abril de 2018.
 • Classificació de residus
  Tots els residus resultants de l'activitat han de ser classificats i dipositats en els contenidors corresponents.
 • 100m d'una floristeria.
  La teva parada ha d'estar a més de 100 metres d'una floristeria.
 • Només roses i / o llibres
  Amb aquesta autorització, només podràs vendre roses i / o llibres.
 • Neteja
  Et compromets a mantenir la parada i el seu espai d'influència en ordre i neteja, en tot moment.
 • Deixar lliure el pas
  Sempre s'haurà de deixar un espai mínim de 90 cm per permetre el pas dels vianants. en cas de carrers d'especial afluència, aquest espai mínim serà de 1,5 m.
 • Parades d'autobusos lliures
  El ayuntamioento de Sabadell exhorta els titulars de llicències de Venda de Roses de Sant Jordi a mantenir el seu lloc a més de1,5m d'una parada de transport públic, deixant en tot moment l'espai necessari per al normal trànsit d'usuaris d'aquests serveis públics .

 

Activar Alerta y reservar Descompte

 

Mira el següent vídeo que hem preparat per a tu, en ell trobaràs els tips necessaris perquè el teu jornada de vendes de roses de Sant Jordi, sigui tot un èxit.

La informació publicada ha estat extreta de la web de l'Ajuntament i sobre la base de l'experiència d'anys anteriors, i es posa a la disposició dels usuaris de manera gratuïta i sota el principi de bona fe. Encara que treballem molt per mantenir actualitzada la informació, Roses Sant Jordi .com no pot fer-se responsable dels canvis en les condicions que l'Ajuntament, com a òrgan competent en la concessió de les llicències, pugui realitzar, ni de les inexactituds en la informació ni dels avisos en les dates quan aquestes no ens són comunicades.

Recibir formulario y descuento

 • Preu d'una rosa a Sant Jordi

  Quin és el preu d'una rosa a Sant Jordi? El preu estimat de les roses la diada de de Sant Jordi. La Rosa típica de Sant Jordi pot vendre's entre 2,5€ fins a uns 5€. El preu de rosa Pro (Professional) d'uns 4€ fins a 8€. Veure tots els preus estimats.

 • Vendre roses

  La venda de roses a Sant Jordi es supera any rere any. Tenint aquest creixement en compte i que l'any 2018 es van vendre més de 6 milions de roses, es pot suposar que el 2019 es superarà aquesta xifra còmodament.

 • Llegenda de Sant Jordi

  La llegenda de Sant Jordi. L'origen de la tradició. Per què es regalen llibres per Sant Jordi?

 • Roses dia de la mare

  Roses dia de la mare. Ara tens les millors roses Qualitat "A" de la mà del principal importador i distribuïdor de Roses de Sant Jordi. Rams de 1, 3, 6 i 12 roses. Selecciona el teu ram i l'hi enviarem a la mare en el seu dia, amb una presentació Premium.


© 2019 RosesSantJordi.com   |   633 440 282