Roses Sant Jordi - Sabadell - Permisos

Permiso Venta de Rosas 2022

Roses Sant Jordi - Sabadell - Permisos

Sant Jordi Sabadell 2022


Si vols muntar una parada de venda ambulant el dia de Sant Jordi a Sabadell, aquesta és la teva pàgina.
Aquí t'explicarem tot el que necessites per a demanar el teu permís, muntar la teva parada i vendre rosa de Sant Jordi.

 

DESCARREGAR SOL·LICITUD I Descompte

 

Qui pot sol·licitar un permís de venda?

 • Centres educatius instal·lats a Sabadell
 • Col·lectius i entitats associatives
 • Comerciants minoristes de Flors i Llibres
 • Particulars

Requisits

 • Col·lectius i entitats:
  • Estar registrats en el registre d'entitats de l'Ajuntament de Sabadell
  • Podran presentar fins a 2 sol·licituds
 • Centres educatius:
  • Han d'estar autoritzats i estar ubicats a la ciutat.
  • Podran presentar un màxim de 2 sol·licituds
 • Comerciants minoristes de Flors i llibres.
  • Ha de disposar d'títol habilitat per a l'exercici de la ctivitat comercial
  • Ha d'estar donat d'alta amb el / els epígrafs corresponents a l'impost d'activitats econòmiques, i al corrent del seu pagament.
  • Estar donat d'alta en Seguretat Social en el règim que correspongui i al corrent dels seus pagaments.
  • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura suficient per fer front als danys que puguin derivar-se de l'activitat, i estar al corrent del seu pagament.
  • Podran presentar fins a un màxim d'1 sol·licitud. Amb la particularitat que aquest estarà al mateix carrer i número en què aquesta el local comercial que dóna dret a la sol·licitud.

Nota1: En el cas que un col·lectiu o centre educatiu desitgi sol·licitar dos emplaçaments, s'han de poresentar dues instàncies separades. Si en una instància consten dos espais. Només es tenbdrá en compte el primer.

Nota 2: En cas d'una fallada favorable, els titulars de la llicència podran descarregar-se un document acreditatiu des del web www.sabadell.cat.

Muntar la teva parada com particular

Si vols sol·licitar la teva llicència de venda de roses a títol individual això és el que necessites.

Documentació que necessites

 • Instància tipus degudament complimentada.
  Podràs enviar-te-al teu correu des d'aquesta mateixa web, deixa'ns el teu email i te l'enviarem al costat d'un descompte especial. A més t'avisarem de tot el relacionat amb Sant Jordi a Sabadell.
 • Fotocòpia de document nacional d'identitat
 • Has de declarar estar:
  • Donada / o d'alta en el règim de la Seguretat Social que li correspongui i al corrent del seu pagament.
  • Empadronada / oa la ciutat de Sabadell

Nota: és imprescindible facilitar una adreça de correu electrònic per a les comunicacions amb l'ajuntament. En cas de no existir, l'ajuntament desestimarà la teva sol·licitud.

Quantitat de sol·licituds

 • Els usuaris particulars hauran de presentar només una sol·licitud.
  Totes les altres sol·licituds que es presentin seran desestimades per l'ajuntament.

Termini de presentació

Període de tramitació Sant Jordi 2022

Encara no s'ha iniciat el període, però si ens deixes el teu mail en el formulari més a baix, t'avisarem quan s'obri el termini de presentació per al 2022 i t'enviem tota la informació per mail.

Observacions per a particulars:

 • Personal i intransferible
  L'ajuntament informa que l'autorització que habilita els particulars a la venda de roses s personal i intransferible.
  A més, s'ha de tenir present en tot moment, quan agents municipals o d'ordre públic ho sol·licitin.
 • Horari
  L'horari d'ocupació és d'obligat compliment i va des de les 9: 00h fins a les 21: 00h del dia 23 d'abril.
 • Classificació de residus
  Tots els residus resultants de l'activitat han de ser classificats i dipositats en els contenidors corresponents.
 • 100m d'una floristeria.
  La teva parada ha d'estar a més de 100 metres d'una floristeria.
 • Només roses i / o llibres
  Amb aquesta autorització, només podràs vendre roses i / o llibres.
 • Neteja
  Et compromets a mantenir la parada i el seu espai d'influència en ordre i neteja, en tot moment.
 • Deixar lliure el pas
  Sempre s'haurà de deixar un espai mínim de 90 cm per permetre el pas dels vianants. en cas de carrers d'especial afluència, aquest espai mínim serà de 1,5 m.
 • Parades d'autobusos lliures
  El ayuntamioento de Sabadell exhorta els titulars de llicències de Venda de Roses de Sant Jordi a mantenir el seu lloc a més de1,5m d'una parada de transport públic, deixant en tot moment l'espai necessari per al normal trànsit d'usuaris d'aquests serveis públics .

 

DESCARREGAR FORMULARI I reservar Descompte

 

Mira el següent vídeo que hem preparat per a tu, en ell trobaràs els tips necessaris perquè el teu jornada de vendes de roses de Sant Jordi, sigui tot un èxit.

La informació publicada ha estat extreta de la web de l'Ajuntament i sobre la base de l'experiència d'anys anteriors, i es posa a la disposició dels usuaris de manera gratuïta i sota el principi de bona fe. Encara que treballem molt per mantenir actualitzada la informació, Roses Sant Jordi .com no pot fer-se responsable dels canvis en les condicions que l'Ajuntament, com a òrgan competent en la concessió de les llicències, pugui realitzar, ni de les inexactituds en la informació ni dels avisos en les dates quan aquestes no ens són comunicades.

Recibir formulario y descuento

 • Felicitació Sant Jordi

  Descarrega't la felicitació de Sant Jordi envia-la per les xarxes socials a qui tu vulguis

 • Roses Sant Jordi sense plástics

  Reduir l'impacte ecològic de les activitats humanes és una necessitat cada vegada més urgent. A Roses Sant Jordi som molt conscients d'aquesta necessitat


© 2022 RosesSantJordi.com   |   633 440 282
Obre'ns per whatsapp