Roses Sant Jordi sense plástics

Roses Sant Jordi sense plástics

Reduir l'impacte ecològic de les activitats humanes és una necessitat cada vegada més urgent. A Roses Sant Jordi som molt conscients d'aquesta necessitat, i des de fa anys treballem perquè la tradició de regalar roses a Sant Jordi pugui ser compatible amb el respecte al medi ambient.

En el 2017 traiem al mercat la nostra Rosa PRO. Per primera vegada una rosa de Sant Jordi totalment lliure de plàstics, ja que es compon íntegrament de fibres vegetals. Recordem, rosa i fulla natural, espiga de blat, fibra de ràfia vegetal i cinta d'origen vegetal. En resum, el 100% de la rosa Pro és susceptible d'anar al contenidor marró o de reintegrar-se al medi ambient mitjançant processos naturals.

Posteriorment, en 2019, es va posar a la venda la Rosa SUPREM. Al marge de la seva espectacular presència, es compon de rosa natural, espiga de blat i con de paper reciclat. Novament, es tracta d'elements biodegradables.

Però no podem obviar que la major part de les Roses de Sant Jordi que es regalen el 23 d'abril a Catalunya estan decorades amb una bossa de plàstic. A pesar que en www.rosessantjordi.com utilitzem exclusivament plàstics 100% reciclables, no ens conformem amb això. És un fet que moltes de les bosses no es gestionen adequadament i acaben on no deuen.

Roses Sant Jordi sense plástics

Avançant sempre en aquesta línia, en 2020 Roses Sant Jordi posa a la venda la ROSA SENSE PLÀSTIC

I en què es diferencia la ROSA SENSE PLÀSTIC de les roses normals amb bossa normal?

Doncs només en una cosa, però MOLT IMPORTANT: El plàstic de la seva bossa és BIOCOMPOSTABLE.

Que és una bossa plàstic BIOCOMPOSTABLE?

El plàstic biocompostable es fabrica amb productes vegetals, i mitjançant la compostació, per l'acció de microorganismes (bacteris, fongs i/o algues), temperatura i humitat, es reintegra de nou a la naturalesa sense deixar residus perjudicials per al medi ambient.

I no és el mateix que un plàstic BIODEGRADABLE?

No. Hi ha una diferència fonamental: El plàstic biodegradable es DEGRADA mitjançant l'exposició a elements com la llum, l'oxigen o la humitat, però no necessàriament en compostos naturals. El plàstic BIOCOMPOSTABLE SI torna al cicle natural.

Un plàstic compostable implica que és biodegradable, però un plàstic biodegradable no implica que sigui compostable

Des de www.rosessantjordi.com tenim un compromís: continuar avançant en aquesta via, oferint noves alternatives més respectuoses amb el medi ambient.

Fonts:

ASOBIOCOM, Asociación Española de Plásticos Biocompostables

Agència de Residus de Catalunya

Comentaris:


  • Preu d'una rosa a Sant Jordi

    Quin és el preu d'una rosa a Sant Jordi? El preu estimat de les roses la diada de de Sant Jordi. La Rosa típica de Sant Jordi pot vendre's entre 2,5€ fins a uns 5€. El preu de rosa Pro (Professional) d'uns 4€ fins a 8€. Veure tots els preus estimats.


© 2023 RosesSantJordi.com   |   633 440 282